СШ1 – Технологија одеће, 1. час: Одећа као друштвена потреба - порекло, појам, подела и улога одеће

Име предавача: Јасмина Лакушић

Текстилство и кожарство - 1. разред