СШ1 – Модни кројач - Технологија одеће, 11. час: Класична шиваћа машина и апарати

Име предавача: Дијана Кнежевић

Текстилство и кожарство - 1. разред