СШ1 – Теорија форме, 31 – 40. часа: Орнамент – израда скица

Предавач: Јелена Јеремић

Текстилство и кожарство - 1. разред