СШ1 – Теорија форме (смер: Техничар дизајна одеће), 45-46. час: Принципи компоновања као законитости просторних односа...

Предавач: Тања Ђаковић

Текстилство и кожарство - 1. разред