ОШ8 – Хемија, 3. час: Неорганска једињења: оксиди, киселине, хидроксиди, соли

Предавач: Јелена Дробњаковић

ОШ8 - хемија