ОШ8 – Хемија, 26. час: Соли – писање формула и давање назива, добијање соли

Предавач: Сунчица Гроздић

ОШ8 - хемија