ОШ8 - Хемија, 54. час: Органска једињења са кисеоником - провера знања

Име предавача: Гордана Благојевић

ОШ8 - хемија