ОШ8 – Хемија, 23. час: Оксиди неметала и киселине – својства и примена (обрада)

Предавач: Јелена Танасковић

ОШ8 - хемија