ОШ8 – Хемија, 15. час: Неметали у неживој и живој природи, општа физичка и хемијска својства неметала (обрада)

Предавач: Соња Туцаковић

ОШ8 - хемија