ОШ7 – Хемија, 25. час: Количина супстанце и мол. Моларна маса (обрада). Израчунавање релативне молекулске масе...

Предавач: Ивана Ивановић

ОШ7 - хемија