ОШ7 – Хемија, 28. час: Израчунавања на основу једначина хемијских реакција. Стехиометријска израчунавања – 1. део...

Предавач: Љиљана Ристић

ОШ7 - хемија