ОШ7 – Хемија, 26. час: Количина супстанце, маса и бројност честица (обрада и утврђивање)

Предавач: Ивана Ивановић

ОШ7 - хемија