ОШ7 – Хемија, 33. час: Мера киселости раствора - pH раствора (обрада). Оксиди, киселине и базе (утврђивање)

Предавач: Зорица Боловић

ОШ7 - хемија