ОШ7 – Хемија, 35. час: Комбиновани задаци: Киселине, базе и соли - стехиометријска израчунавања (утврђивање)

Предавач: Винка Деак

ОШ7 - хемија