ОШ7 – Хемија, 29. час: Стехиометријска израчунавања, 2. део (утврђивање) Водоник (обрада)

Предавач: Јованка Живојнов

ОШ7 - хемија