ОШ4 – Математика, 89. час: Једначине са сабирањем и одузимањем у скупу No, израчунавамо непознати умањилац

Предавач: Валентина Маровић

ОШ4 - математика