ОШ4 – Математика, 102. час: Једначине са множењем и дељењем у скупу No, израчунавамо непознати чинилац (обрада)

Предавач: Драгана Јовановић

ОШ4 - математика