ОШ4 – Математика, 105. час: Једначине са множењем и дељењем у скупу No, израчунавамо непознати дељеник (утврђивање)

Предавач: Борис Рајковић

ОШ4 - математика