ОШ4 – Математика, 87. час: Једначине са сабирањем и одузимањем у скупу No, израчунавамо непознати умањеник (обрада)

Предавач: Даниела Вранић

ОШ4 - математика