ОШ4 – Математика, 103. час: Једначине са множењем и дељењем у скупу No, израчунавамо непознати чинилац (утврђивање)

Предавач: Драгана Јовановић

ОШ4 - математика