ОШ4 – Математика, 104. час: Једначине са множењем и дељењем у скупу No, израчунавамо непознати дељеник (обрада)

Предавач: Борис Рајковић

ОШ4 - математика