СШ3 – Хемија, 1.час: Хемијске везе и међумолекулска привлачења. Хибридизација.

Предавач: Данијела Малинар

СШ3 - хемија