СШ3 – Хемија, 42. час: Феноли, номенклатура и физичке особине - обрада

Предавач: Мирослав Митровић

СШ3 - хемија