СШ3 – Хемија, 8. час: Хомолитичко и хетеролитичко раскидање ковалентне везе. Електрофили и нуклеофили

Име предавача: Тијана Рајевић

СШ3 - хемија