СШ3 – Хемија, 30. час: Алкохоли, номенклатура, изометрија, добијање

Предавач: Нада Орбовић

СШ3 - хемија