СШ3 – Хемија, 17. час: Алкини – номенклатура, изомерија, добијање, физичка и хемијска својства

Предавач: Снежана Јовановић

СШ3 - хемија