СШ3 – Хемија, 28. час: Лабораторијска вежба: Карактеристични спектри угљоводоника

Предавач: Маријана Артуков

СШ3 - хемија