СШ3 – Хемија, 5. час: Природне и синтетичке органске супстанце. Нафта, земни гас, угаљ, биомолекули...

Име предавача: Тијана Рајевић

СШ3 - хемија