СШ1 – Основи саобраћаја и транспорта, 3. час: Чиниоци развоја саобраћаја и експлоатационо - технчке карактеристике...

Име предавача: Зорица Митић Петковић

Предавања за средње школе 2020/21