СШ1 – Хемија, 18. час: Поларност везе и поларност молекула

Предавач: Ана Пајић

Предавања за средње школе 2020/21