СШ2 – Хемија, 11. час: Хидролиза соли (утврђивање)

Име предавача: Јовица Плавшић

СШ2 - хемија