СШ2 – Хемија, 22. час: Хемијска својства метала s-блока – стехиометријски задаци

Предавач: Јовица Плавшић

СШ2 - хемија