СШ2 – Хемија, 15. час: Лабораторијска вежба – Мерење pH вредности и танкослојна хроматографија

Предавач: Јовица Плавшић

СШ2 - хемија