СШ2 – Хемија, 18. час: Хемијска својства метала 2. групе Периодног система елемената

Предавач: Јовица Плавшић

СШ2 - хемија