СШ2 – Хемија, 13. час: Елементи S-блока ПСЕ (физичка својства, налажење, примена, добијање)

Предавач: Милица Брусин

СШ2 - хемија