СШ2 – Хемија, 21. час: Једињења елемената s-блока, значај и примена у свакодневном животу

Предавач: Тијана Рајевић

СШ2 - хемија