СШ2 – Хемија, 32. час: Припремање раствора задате концентрације и одређивање pH вредности (лабораторијска вежба)

Предавач: Јовица Плавшић

СШ2 - хемија