СШ3 – Набавка и физичка дистрибуција, 10. час: Појам, улога, врсте и функције складишта

Име предавача: Силвана Ристић

Трговина, туризам, угоститељство – 3. разред