СШ3 – Набавка и физичка дистрибуција, 23. час: Обнављање градива – појам и задаци транспорта

Предавач: Дарко Вељић

Трговина, туризам, угоститељство – 3. разред