СШ3 – Набавка и физичка дистрибуција, 14. час: Књига евиденције промета (кеп), управљање залихама и политика обнав. залиха

Предавач: Јелена Руњић

Трговина, туризам, угоститељство – 3. разред