СШ3 – Рачуноводство, 7. час: Евиденција потраживања од купаца

Име предавача: Силвана Недељковић

Трговина, туризам, угоститељство – 3. разред