СШ3 – Трговинско пословање, 7. час: Појам, задаци и политика продаје. Истраживање тржишта продаје

Предавач: Љиљана Поповић

Трговина, туризам, угоститељство – 3. разред