СШ3 – Набавка и физичка дистрибуција, 22. час: Транспортно осигурање и полиса осигурања

Предавач: Дарко Вељић

Трговина, туризам, угоститељство – 3. разред