СШ3 – Трговинско пословање, 8. час: Планирање продаје. Избор канала продаје

Предавач: Љиљана Поповић

Трговина, туризам, угоститељство – 3. разред