СШ3 – Набавка и физичка дистрибуција, 26. час: Посреднички продајни канали

Предавач: Зорана Чоловић

Трговина, туризам, угоститељство – 3. разред