СШ2 – Техничка механика са механизмима, 2. час: Кружно кретање, хармонијско осцилаторно кретање

Предавач: Мицко Лепојевић

Електротехника - 2. разред