СШ2 – Базе података, 18. час: Правила превођења модела ентитети – везе у релациони модел

Предавач: Александра Тодоровић

Електротехника - 2. разред