СШ2 – Базе података, 19. час: Правила превођења модела ентитети-везе у релациони модел

Предавач: Александра Тодоровић

Електротехника - 2. разред