СШ4 – Организација превоза, 11. час: Саобраћајна превозна и експлоатациона брзина

Предавач: Андријана Илић

Предавања из стручних предмета 2020/21