СШ1 – Теорија форме, 31 – 40. часа: Орнамент – израда скица

Предавач: Јелена Јеремић

Предавања из стручних предмета 2020/21